Videolar
Site Haritası

 

 

 

 

Anasayfa

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’ndeki Değişiklikler İle İlgili Oda Uygulamaları Hk.
PROJE MÜELLİFLERİNİN AYNI YAPININ ŞANTİYE ŞEFLİĞİNİ ÜSTLENEBİLECEKLERİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK Bir proje müellifinin aynı zamanda müellifi olduğu projenin şantiye şefi olamayacağı uygulaması, Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik ile şantiye şefliği hizmet alanında getirilen kısıtlılıklar dikkate alınarak, Oda Yönetim Kurulu'nun 31 Mart 2012 tarih ve 29/1697 sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır. 11 Nisan 2012 tarihi itibariyle Serbest İnşaat Mühendisleri Proje Müellifi oldukları yapının, aynı zamanda Şantiye Şefliğini de üstlenebilecekler.
Yürürlük MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve ikinci fıkrası hükmü yayımı tarihinde, diğer hükümleri 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer. Resmî Gazete : 16.12.2010/27787 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27787_0.html
İşyeri Tescil Belgesi (İTB) 2012 yılı onay ücreti 350,- TL olarak tespit edilmiş olup, yasal süresi olan 01-31 Ocak 2012 tarihleri arasında onayı yaptırılmamış İTB'lerin %10 (yüzde on) gecikme bedeli tahsil edilerek onaylanacaktır.•İTB Aslı, •Vergi levhası fotokopisi, •İlgili Vergi Dairesinden Son Bir Ay İçerisinde Alınmış Firmanın Faal Olduğunu Gösterir Belge, •Son Bir Ay İçerisinde Ticaret Odasından Alınmış, Sermaye ve Hisse Dağılımını Gösterir Belge, •Varsa İTB’nin Tescile Esas Bilgilerindeki Değişiklikler, •İTB’de Kayıtlı SİM, SGK’ya Bağlı Olarak Çalışıyorsa Son 12 Aylık SGK Sigortalı Hizmet Listesi, •İTB Yıllık Onay Başvuru Makbuzu. İşyeri Tescil Belgesi Onay Formu için tıklayınız; http://www.imobursa.org.tr/OnemliOku.php?OnemliID=31
“Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacak Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Nitelikleri, Belgelendirilmesi ve Çalışma Koşullarına İlişkin Usul ve Esaslar” doğrultusunda, kamulaştırma bilirkişiliği görevini üstlenmek isteyen meslektaşlarımız için Oda merkezimizce 19 saat süreli Kamulaştırma Bilirkişilik Kursu 25-27 Kasım 2011 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır. Kurs son başvuru tarihi 23 Kasım 2011 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadardır. DETAYLI BİLGİ İÇİN: imo.org.tr.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI — Anayasa Mahkemesinin E: 2010/75, K: 2011/42 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (29/6/2001 Tarihli ve 4708 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 30/6/2004 Tarihli ve 5205 Sayılı Kanun ile İlgili) http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/20111115.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/20111115.htm
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çağrısı ile İller Bankası Genel Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde 28 Eylül 2011 tarihinde "Yapı Denetim Sistemi ve Teknik Müşavirlik" konulu toplantı düzenledi. Toplantıda meslek odaları ile kamu ve özel sektör kuruluş temsilcileri bakanlık yetkililerine Yapı Denetim Sistemi ile ilgili görüşlerini aktardı.
Çevre Düzeni Planları; çevre duyarlılığının sağlanması ve afet zararlarının azaltılmasını hedefleri arasında gören plansız gelişmenin önüne geçecek ve nüfus artışını da dikkate alan bir planlama şeklidir dedik ve stratejik plandaki revizyona: “Çevre yerleşme dokusunu, Kentsel peyzajı, İmar bütünlüğünü bozucu, Nüfus, yapı ve trafik yoğunluğunu artırıcı olduğu Gerek evrensel şehircilik ilkeleri gerekse meri imar mevzuatı açısından kentin planlı gelişmesini deforme ettiği, Kamu yararınca zorunlu görülmediği, ayrıntılı incelemelere dayanmadığı, bölgenin koşullarına, yörenin şartlarına, gelecek öngörülerine, planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine göre yapılmadığı gereği itiraz ederek Kentimize "İHANET ETTİK. (!) İhanetin (!) belgesi yazımız devamında........................
VOPAK Kimyasal Depolama Tesislerine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İlave ve Değişikliği ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Değişikliğine, plan askı süresi içerisinde Temsilciliğimizce İTİRAZ edilmiştir. Mimarlar Odası Yalova Temsilciliği ve Şehir plancıları odası Bursa Şubesi ile 20 temmuz'da Planların ilanı ile yetkilendirilen Taşköprü Belediyesine itirazlarımız verilmiştr. itiraz haber devamındadır.
YAPI DENETİMİNDE TEKNİK ÖĞRETMEN VE TEKNİKERLERE ŞANTİYE ŞEFLİĞİ YETKİSİ VEREN YÖNETMELİK MADDESİ İPTAL EDİLDİ Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nde teknik öğretmen ve teknikerlere şantiye şefliği yapabilme yetkisi veren madde yargı tarafından iptal edildi.
 1 

“6. İNŞAAT YÖNETİMİ KONGRESİ” 25-26-27 Kasım 2011 tarihlerinde İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından Bursa’da düzenlenecektir.

Bilim ve teknolojideki gelişmeler, yapı üretiminde kullanılan girdilerin çeşit ve niteliği ile birlikte proje yönetiminden beklentileri de artırmaktadır. Dolayısıyla daha etkin yönetim araçlarının geliştirilmesine yönelik araştırmalar kesintisiz sürmektedir. Ancak araştırma bulgularının uygulamaya aktarılabilmesi için proje paydaşlarının yönetim disiplininin öngördüğü temel anlayış ve davranış birliği içinde olmaları büyük önem arz etmektedir.

Belirtilen nedenlerle bu kongrenin temel amacı; akademisyen, uzman ve uygulayıcılarımızı bir araya getirerek, inşaat yönetimi kapsamında yer alan konularla ilgili gelişmeler ve ülkemiz inşaat sektöründe eğitim, uygulama ve yasal düzenlemelerden kaynaklı yetersizliklerin neden olduğu sorunların çözümüne yönelik önerilerin paylaşılmasına zemin hazırlamaktır.

Ayrıntılı Bilgi İçin : kongre.imobursa.org.tr adresini ziyaret ediniz...Saat
Takvim
Hava Durumu
Anlık
Yarın
28° 34° 23°
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar2.09032.0940
Euro2.81602.8211

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam12
Toplam Ziyaret23411